“All4Baby”

 

Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi
K.V.K.K. Aydınlatma Metni – Gizlilik Politikası

Açık Rıza

Çerez Politikası
Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (USKLS)

 

 1. A) Aydınlatma Metni-Gizlilik Politikası:


Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi (“All4Baby” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere aşağıdaki aydınlatma metnini hazırladık.

Sizi; K.V.K.K. kapsamındaki yükümlülüğümüz çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatmak ve size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmek istiyoruz.

Buna ek olarak Açık Rıza Metnini, Çerez Politikamızı ve Uygulama Kullanım Sözleşmesi/Kurallarını da aşağıda bulabilirsiniz.

All4Baby, ileride mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere uyum için ve/veya kişisel verileriniz hakkında tarafınıza doğru bilgiler verebilmek için, Aydınlatma Metni, Açık Rıza, Çerez Politikaları ve Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde değişiklikler yapabilir. Aydınlatma Metni, Açık Rıza, Çerez Politikaları ve Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (USKLS) All4Baby uygulaması içerisinde yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

 

 1. Tanımlar

İş bu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

K.V.K.K. uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 508968 sicil numarası ile kayıtlı, 0182103407000001 Mersis numaralı, şirket merkezi “Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi No:16 K:1 D:4 Beykoz/İstanbul” adresinde bulunan Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi’dir. (“All4Baby” veya “Şirket”).

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek; bir sözleşmenin kurulması veya ifası; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla aşağıda belirtilen bilgileriniz, uygulamayı indirip, onay kodunu girmek suretiyle vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

All4Baby uygulaması size kişiselleştirilmiş asistan hizmetleri sunar. All4Baby kişisel verilerinizi; öncelikle uygulama içerisinde kişiselleştirilmiş alanlar oluşturabilmeniz, uygulamanın size özel öneriler getirebilmesi, uygulamanın size kendi tanımladığınız hatırlatmaları yapması, uygulamanın size kullanım aşamalarınıza uygun olarak standart hatırlatmalar yapması, uygulamanın size kişiselleştirilmiş indirimler sunması, uygulamanın size kişiselleştirilmiş pratik bilgiler sunabilmesi, uygulamanın size oluşturacağınız fotoğraf galerisi üzerinden albüm önerileri getirebilmesi, uygulamanın kendi gireceğiniz bilgiler ile size arşiv/günlük/not görevi görmesi, girmiş olduğunuz bilgiler ile süreçlerinizi geriye dönük takip edebilmeniz ve kişiselleştirilmiş satın alma önerileri, duyurular ve bilgilendirmeler yapmak için toplar ve işler.

All4Baby kişisel verilerinizi ayrıca; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti, talep ve şikayetler, bu talep ve şikayetlerin cevaplanması ve takibi, üyelik, sözleşme, hediye, yarışma, kampanya, promosyon, reklam, uygulama ve ürün/hizmet fırsatlarından faydanlandıracak bilgilendirmelerin yapılması, faturalandırma ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, uygulamayla ve ürün/hizmetlerle ilgili fırsat, indirim, hediye ve yarışmalardan haberdar olabilmeniz için tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş verme, ödeme ve müşteri hizmetleri/destek süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, iade süreçleri, arşivleme, hukuki ve diğer süreçler için yedekleme ve saklama, strateji planlaması, kanunlar çerçevesinde talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kişilere bilgi verilmesi, hukuksal işlemlerin takibi, stratejik geliştirmeler, bağlılık ve sadakat süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, mevzuata uygun hareket edilmesi, ürün/hizmet/pazar analiz çalışmaları, risk yönetimi, denetim, aracı firma ve tedarik zinciri süreçleri, veri sorumlusu olarak operasyon güvenliği ve bilgi güvenliği süreçleri, ürün ve hizmetlerin sadakat/bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, her türlü pazarlama uygulama ve süreçleri, uygulama kullanım ve ürün/hizmet operasyonel işlemleri ve etik yaklaşım ve konumlama çalışmaları için toplar ve işler. 

 

 1. Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Veri İşlemenin Hukuksal Durumu:


All4Baby tarafından kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesinde doğrudan ilişkisi olması, sözleşme gereği bilgilerin işlenmesi gerekliliği, uygulama kullanıcısının temel haklarına zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru çıkarları ve bir hakkın oluşturulması, düzenlenmesi, kullandırılması ve korunması gereği, uyuşmazlıklarda; ihtar, dava, idari ve benzeri işlemler için, adli makamlardan gelebilecek resmi talep ve elektronik belgeler doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda açıkça belirtilmiş olduğu üzere hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

All4Baby ayrıca, yukarıdaki hukuksal amaçlar kapsamına girmeyen hallerde kişisel verilerinizi Açık Rıza Metninde belirtilen açık rızanıza göre işler.

 

 1. Kişisel Veri Tipleri ve Toplanma Yöntemleri:

Bu uygulama dahilinde geçen her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri; sizin, ailenizden bir bireyin veya sizin girdiğiniz başkasına ait bir veriyi ifade eder. Uygulama kullanıcılarının kendileri dışında; aile bireyleri, reşit olmayan bireyler, boşanmış eşler, velayet sahibi olmadıkları çocuklar ve aileden olmayan başka kişilerin bilgilerini girmeleri, bu bireylerden gerekli ise izin alınması, bu kişilere bildirim yapılması uygulama kullanıcısının kendi rıza ve sorumluluğu kapsamındadır.    

All4Baby, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar’dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. All4Baby tarafından toplanan veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

All4Baby tarafından toplanan ve işlenen veriler öncelikle uygulamayı indirdiğiniz aşamada dolduracağınız profil bilgileri, takip/hatırlatma/öneri ve diğer asistanlık hizmetlerini alabilmeniz için tanımlayacağınız diğer alanlar, üyelik formları, başvurularınız, talepleriniz, sözleşmeler, kampanyalar, anketler, tercihlerinize bağlı verebileceğiniz ek formlar ve Çerez (Cookie) kullanan üçüncü taraf kurum ve tarayıcı, internet siteleri ve sosyal platformlar (All4Baby internet sitesi, diğer internet siteleri, Google gibi tarayıcılar, instagram, facebook, twitter gibi sosyal platformlar), çağrı merkezi görüşme ve kayıtları, elektronik posta yazışmaları, mesajlaşmalar, crm, sap gibi müşteri programları, katıldığınız anketler ve yarışmalar, kullandığınız elektronik cihazlar, mobil cihazlar, cihaz IMEI numarası, cihaz MAC adresi, bilgisayar ekran kayıtları, telekomünikasyon alt yapısı ve bilgi güvenliği sistemleri üzerinden toplanmaktadır.

İşbu başlık altında, All4Baby tarafından sunulan Ürün/Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni’nde arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, Soyad, cep telefonu numarası, sabit ev/iş telefonu numarası, faks numarası, e-posta adresi, fatura ve teslimat adresi bilgileri, T.C. Kimlik Numarası (ulusal kimlik numarası)

 

İletişim ve Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, iletişim/irtibat bilgileri, kullanıcı numaraları, IP adresi, uygulama/internet sitesi ve sunucu giriş çıkış bilgileri, trafik bilgileri, bağlantı süre ve kullanım alışkanlığı verileri, olması halinde çağrı merkezi kayıtları

 

Demografik – Sağlık Verileri: Doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri, burcu, yaşı, cinsiyeti, kan grubu, sağlık bilgileri (sağlık geçmişi, ilaç, rapor, görüntüleme sonuçları vb.) laboratuvar sonuçları, ilaç takip notları, reçeteleri, hastalıklar, karneler, günlük, randevu, notlar ve geriye dönük arşiv ve benzer veriler.

 

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı All4Baby mobil uygulamasını kullanırken veya diğer üçüncü taraf kurumların uygulamalarını kullanırken, elektronik ve/veya mobil cihazında kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

 

Sipariş ve Ödeme Verileri: Üyenin verdiği sipariş ve buna ait olan fatura, ödeme, teslimat, iade bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, hesap numarası, banka bilgileri, Iban numarası, şifrelenmiş kredi kartı bilgileri), gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

 

İçerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, müşteri yorumları, müşteri puanlaması, uygulama puanlaması, üyelik yenileme tarihi, uygulamanın kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni, yarışmalar gibi benzer veriler.

 

Anket Cevapları: All4baby tarafından uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar, cevap tercihleri, kullanıcı eğilimleri

 

Rehber, Kampanya, Kuponlar, Kazançlar, Uygulama için Kullanıcı alışkanlığı Verileri: All4baby; kullanıcıların hangi rehber içeriklerini daha fazla ziyaret ettiğini, hangi kampanyalardan faydalandığını, hangi kuponları kullandığını, all4baby puanlarını (kazançlarım) nasıl kazandığını, kaç puan kazandığını ve nasıl harcadığını, ayrıca uygulamayı ileride daha fazla geliştirebilmek adına all4baby içerisindeki hangi alanları/sayfaları daha fazla kullandığı hakkındaki veriler

 

Keşfet, Bebeğim ve Profilim: All4baby; keşfet alanında yayınlanan postların beğeni ve ziyaret bilgileri ile Bebeği ve Profilim altındaki tüm veriler

 

Galeri ve Albüm: Elektronik cihaz, mobil cihaz içerisinde var olan veya All4Baby uygulaması içinde oluşturulmuş kişisel fotoğrafların/videoların edit edilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi, üzerine yazı yazılması ve bunların kendi cihazında veya üçüncü taraf kurum bulut veri saklama platformlarında saklanması, var olan veya oluşturulan fotoğrafların albüm haline getirilmesi, bu albümlerin zaman zaman kullanıcıya öneri olarak sunulması **. All4Baby, kullanıcı tarafından sipariş etmedikçe veya paylaşmadıkça; bu fotoğraf, albüm ve videoları göremez.

 

Yukarıda örneklenen ve All4baby içerisindeki benzer nitelikteki tüm kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen ve ayrıca Gizlilik Politikamızda da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), Instagram, Facebook, Twitter vb. sosyal medya yönetimi,  güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, All4Baby ana şirketi, All4Baby ana şirketinin düzenlediği diğer etkinlikleri/organizasyonları/fuarları/festivalleri ve bunların tanıtımları, GSM operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, Kargo firmaları, sms gönderim şirketleri, elektronik posta gönderim şirketleri, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, resmi makamlar, avukatlar/avukatlık büroları, teknolojik alt yapı hizmeti sağlayan şirketler/tedarikçiler/yazılımlar, her türlü fiziksel ve elektronik/dijital satış, pazarlama ve All4Baby ile ana firması Boyut’un faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Veri Sorumlusu olan All4Baby’nin sunucuları Yurtdışında bulunmakta olup; verileri de Yurtdışında depolanmaktadır. Bu Aydınlatma Metninde yazılı amaçlarla ilgili olarak, kişiler verilerinizin Yurtdışına aktarılması ve Yurtdışında depolanması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak  veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. All4Baby’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak All4Baby, şirket merkezi “Boyut Fuarcılık-Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi No:16 K:1 D:4 Beykoz İstanbul ” adresine verebilirsiniz.

 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@boyutgroup.net e-posta adresine yapabilirsiniz.

 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı boyutfuarcilik@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

 

Talepler All4baby kullanıcısı tarafından şahsen veya kullanıcıdan alınacak olan bu konuda özel yetki içeren vekaletname  ile gerçekleştirilebilir.  Yetkisiz kişiler tarafından yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirilmez.

 

İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, All4Baby tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, All4Baby kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuz, tarafımızca alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde neticelendirilecektir. İşlemin masraf gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. 


Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha

K.V.K.K.’ da veya ilgili kanun ve mevzuatlarda kişisel verilerinizin saklanması için süre belirtilmiş ise veriler bu süre dahilinde saklanmak zorundadır. Eğer süre belirtilmemişse verilerinizi saklama sürecimiz, veri saklama politikamız ve mevcut yasal sorumluluklar ve genel zaman aşımı süresi gereği on (10) yıldır. Bu süre sonunda verileriniz herhangi bir talebe gerek olmadan silinir veya kanunun gerektirdiği/izin verdiği şekilde anonim hale getirilir. Talebiniz doğrultusunda ve geçerli bir sebep oluşması halinde verileriniz –yasal mevzuatların elverdiği ölçüde- otuz gün (30) içerisinde silinir. Olası muhasebesel, finansal, ihtilaf, dava veya diğer kanunen saklanması gereken bilgilerin, mevzuat ve kanunlar çerçevesinde saklanması gereken süre bitmeden önce iletilen talepler kabul edilemez. Başvuru ve talep gerekçesinin yeterli olmaması halinde başvurunun neden reddedildiği, başvuru sahibinin bildirmiş olduğu yasal elektronik posta adresine veya posta adresine açıklama ve gerekçesiyle birlikte otuz (30) gün içerisinde All4Baby tarafından bildirilir.

 

 1. B) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin AÇIK RIZA METNİ

Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi (All4Baby veya Şirket) tarafından sunulan ALL4Baby uygulamamız ve faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bir elektronik asistan hizmeti/uygulaması olan All4Baby’i indirdikten sonra kullanabilmek, uygulamanın sizi asiste etmesini sağlamak, kendiniz, aile bireyleriniz veya bir başkası için takipleri sağlamak, öneriler getirmek, albümler ve fotoğraf galerileri oluşturmak, yarışmalara katılmak, anketler doldurmak, All4Baby sadakat puanları kazanmak, bu sadakat puanlarını kullanmak, indirimlerden faydalanmak, kampanyalara dahil olmak ve duyurular alabilmeniz için üyelik şartlarımız bulunmaktadır.

Uygulamamızı ücretsiz veya ücretli kullanabilmek için Aydınlatma metnini okumuş/onaylamış, Açık Rıza metnini okumuş/onaylamış, Çerez politikamızı okumuş/onaylamış, Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizi okumuş/onaylamış olmanız gerekmektedir. Uygulama, bu şartları okumadan ve onaylamadan ilerleme imkanı vermemektedir. Tüm şartları okumanızı ve size uygun olmadığını düşündüğünüz maddeler varsa ise uygulamayı kullanmadan silmenizi tavsiye ederiz.

 

Üyelik şartlarımız;

 1. Kesin doldurulması gereken bilgileri (ad, soyad, elektronik posta adresi, cep telefon numarası ve benzeri) ** Bu alanlar doldurulmadan uygulamada ilerlenememektedir.
 2. İsteğe bağlı bilgileri (randevu, kontrol, hatıra, günlük, takip, not, karne, doğum bilgileri, fiziksel bilgiler, Sağlık bilgileri ve benzeri) ** Bu bilgilerin eksik girilmesi uygulamanın sizi doğru asiste edememesine sebep verebilir.
 3. Ücretsiz ve Ücretli üyelikleri (Tüm kullanıcılar belli sınırlamalar dahilinde All4baby uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilir. Tüm kullanıcılar All4baby uygulamasından sınırsız yararlanmak adına istediği zaman ücretli üyeliğine yükseltebilir. Tüm kullanıcılar ücretli üyeliklerini, süresi sonunda bitirebilir.)
 4. All4Baby Aydınlatma Metni onayınızı,
 5. All4Baby Çerez Politikası onayınızı,
 6. Kullanıcı olarak All4baby Açık Rıza onayınızı,
 7. All4Baby’nin uygulama ve diğer platformlar üzerindeki kullanım kuralları onayınızı

kapsamaktadır.

 

İsteğe bağlı bilgilerin uygulamayı indirme amacınızla doğru orantılı olarak sizi asiste etme özelliğine vurgu yapmak isteriz. Bu bilgileri girmemeniz uygulamanın sizi doğru asiste edememesine, eksik veya yanlış yönlendirmesine sebep olabilir.

 

Vereceğiniz onaylar ile uygulamayı kullanmaya başlamanız, ücretsiz veya ücretli üyeliğinizi gerçekleştirmeniz ve zorunlu veya isteğe bağlı bilgilerin girilmesi ile aşağıdaki işlemler gerçekleşir. 

 1. Ad, soyad, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, cep telefonunuz, e-mail adresiniz, şifreniz, posta adresiniz, All4Baby puanlarınız (sadakat puanı) ve benzeri özlük ve kişisel bilgileriniz ile varsa alışverişleriniz, alışveriş geçmişiniz, fatura bilgileriniz sunucu üzerinde tutulur.
 2. Uygulamanın sizi asiste edebilmesi için takip gerektiren randevu bilgileriniz, takvimleriniz, günlükleriniz, sağlık bilgileriniz, fotoğraflarınız ve albümleriniz, hatırlatmalarınız, özel listeleriniz, doktor kontrolleriniz ve benzeri kişisel bilgileriniz kendi mobil cihazınızda tutulur. Bu bilgileriniz şirket veya All4Baby sunucularında tutulmaz ve görülmez. 
 3. Albüm veya diğer ürünlerin siparişini vermeniz halinde üretim ve/veya baskı aşamasına geçilebilmesi için hazırlamış olduğunuz ve sipariş etmiş olduğunuz içerikleriniz, hizmet talepleriniz, fotoğraflarınız ve albüm içeriğiniz All4Baby ve siparişinizle sınırlı olmak üzere tedarikçileri tarafından görülür.
 4. Uygulamayı ve uygulama diğer platformlarını kullandıkça; kullanıcı deneyimleriniz, kullanıcı alışkanlıkları, alışveriş tercihleriniz, yarışma detaylarınız, anket kullanımlarınız, anket tercihleriniz, All4Baby puanları (sadakat puanları) kazanımlarınız/kullanımlarınız/puan kullanımlarınız, üyelik seçenekleriniz, iletişim seçenekleriniz ve benzeri tercihleriniz sistem tarafından analiz edilerek sistem ve sunucularımız üzerinde tutulur.
 5. Uygulama kullanım aydınlatma metni onayınız, açık rıza onayınız, çerez politikası onayınız, Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi onayınız sistem tarafından sunucularımız üzerinde tutulur.
 6. Sistem üzerinde tutulan bilgileriniz ve uygulama kullanım bilgi ve analizleriniz, sistem tarafından takip edilip değerlendirilerek size özel kişiselleştirilmiş bir hizmet alabilmeniz, yarışmalara katılabilmeniz, hediyeler kazanabilmeniz, puan toplayarak ücretsiz ürünler sipariş edebilmeniz için tasarlanmıştır. Size özel bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin işlenmesi, profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi, pazarlama ve reklam faaliyetleri için size tanıtım ve çalışma yapılması gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, All4Baby uygulamamızı hiçbir şekilde kullanmayarak indirmiş olduğunuz cihazınızdan siliniz. Aydınlatma metni, açık rıza metni ve uygulama son kullanıcı lisans sözleşmesini kabuk ettikten sonra uygulamayı kullanmakta vazgeçmeniz halinde yazılı kural ve şartların geçerli olacağını önemle hatırlatmak isteriz.

 

Bu uygulama dahilinde geçen her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri; sizin, ailenizden bir bireyin veya sizin girdiğiniz başkasına ait bir veriyi ifade eder. Uygulama kullanıcılarının kendileri dışında; aile bireyleri, reşit olmayan bireyler, boşanmış eşler, velayet sahibi olmadıkları çocuklar ve aileden olmayan başka kişilerin bilgilerini girmeleri, bu bireylerden gerekli ise izin alınması, bu kişilere bildirim yapılması Uygulama kullanıcısının kendi rıza ve sorumluluğu kapsamındadır.    

 

Açık rızanız doğrultusunda;

 

All4Baby tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz öncelikle uygulamayı indirdiğiniz aşamada dolduracağınız profil bilgileri, takip/hatırlatma/öneri ve diğer asistanlık hizmetlerini alabilmeniz için tanımlayacağınız diğer alanlar, üyelik formları, başvurularınız, talepleriniz, sözleşmeler, kampanyalar, anketler, tercihlerinize bağlı verebileceğiniz ek formlar ve Çerez (Cookie) kullanan üçüncü taraf kurum ve tarayıcı, internet siteleri, ve sosyal platformlar (all4baby internet sitesi, diğer internet siteleri, Google gibi tarayıcılar, instagram, facebook, twitter gibi sosyal platformlar), çağrı merkezi görüşme ve kayıtları, elektronik posta yazışmaları, mesajlaşmalar, crm, sap gibi müşteri programları, katıldığınız anketler ve yarışmalar, kullandığınız elektronik cihazlar, mobil cihazlar, Cihaz IMEI numarası, Cihaz MAC adresi, Bilgisayar ekran kayıtları, telekomünikasyon alt yapısı ve bilgi güvenliği sistemleri üzerinden toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

 

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, Soyad, Cep telefonu numarası, sabit ev/iş telefonu numarası, e-posta adresi, Fatura ve Teslimat adresi bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası)

 

İletişim ve Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların Üyelik bilgileri, Kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için Kullanılan Parolaları, Kullanıcı Adı, İletişim/İrtibat bilgileri, Kullanıcı Numaraları, IP adresi, uygulama/internet sitesi ve sunucu giriş çıkış bilgileri, trafik bilgileri, bağlantı süre ve kullanım alışkanlığı verileri, olması halinde çağrı merkezi kayıtları

 

Demografik – Sağlık Veriler: Doğum tarihi, Doğum saati, Doğum yeri, Burcu, Yaşı, Cinsiyeti, Sağlık bilgileri (sağlık geçmişi, ilaç, rapor, görüntüleme sonuçları vb.) Laboratuvar sonuçları, kan grubu, ilaç takip notları, reçeteleri, hastalıklar, karneler, günlük, randevu, notlar ve geriye dönük arşiv ve benzer veriler.

 

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı All4Baby mobil uygulamasını kullanırken veya diğer üçüncü taraf kurumların uygulamalarını kullanırken, elektronik ve/veya mobil cihazında kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

 

Ödeme Verileri: Üye Fatura, Ödeme, Teslimat, İade bilgileri (Adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, hesap numarası, banka bilgileri, Iban numarası, şifrelenmiş kredi kartı bilgileri), gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

 

İçerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, müşteri yorumları, müşteri puanlaması, uygulama puanlaması, üyelik yenileme tarihi, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni, yarışmalar gibi benzer veriler.

 

Anket Cevapları: All4Baby tarafından uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar, cevap tercihleri, kullanıcı eğilimleri

 

Galeri ve Albüm: Elektronik cihaz, mobil cihaz içerisinde var olan veya All4baby uygulaması içinde oluşturulmuş kişisel fotoğrafların/videoların edit edilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi, üzerine yazı yazılması ve bunların kendi cihazında veya üçüncü taraf kurum veri saklama platformlarında saklanması, var olan veya oluşturulan fotoğrafların albüm haline getirilmesi, bu albümlerin zaman zaman kullanıcıya öneri olarak sunulması ** All4Baby kendi sunucuları üzerinde her hangi bir kişisel fotoğraf veya video saklamaz. All4Baby, bu fotoğraf ve videoları kullanıcı paylaşmadıkça ve/veya sipariş etmedikçe göremez. Kullanıcı tarafından oluşturulan fotoğraf ve videolar kullanıcının kendi telefonunda veya hizmet satın aldığı diğer kendi bulut saklama sunucularında (Apple icloud, Google drive gibi) ve kendi isteği ile saklar.

 

Açık rıza metnimizi onaylayarak All4Baby uygulamamızı kullanmaya başlamanız halinde; toplanan, işlenen ve saklanan bu kişisel veriler; All4Baby, All4Baby’nin ana firması Boyut tarafından; genel veya size özel reklam/indirim/kampanya/promosyon/yarışma/anket ve önerilerin oluşturulması,  hatırlatmaların yapılması, randevuların anımsatılması, takiplerin yapılması, çapraz satış yapılması, hedefleme, hedef kitle analizi ve belirlemesi, kullanıcı hareketlerinizi takip ederek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi, ihtiyaçlarınızın kişiselleştirilmesi, satış/ürün/hizmet önerileri getirilmesi, doğrudan pazarlama, dolaylı pazarlama, kişiye özel pazarlama, yeniden pazarlama, Pazar araştırması, şirket içi raporlama, müşteri ilişkileri yönetimi, All4Baby iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlanması, sadakat puan ve bağlılık oluşturulması, sizlerle iletişime geçilmesi, tüm yukarıda sayılanlar için Kişisel verilerin kullanılması çalışmasının,  All4Baby ana firması Boyut’un tüm etkinlik, organizasyon, fuar, festival ve diğer çalışmalarında aynı şekilde kullanabilecek; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve gerekli olması halinde yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer alan ve benzer nitelikteki tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, yurtdışında bulunan sunuculara aktarılmasına ve yurtdışı sunucularında depolanmasına  hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, rıza gösterdiğinizi, tarafınıza gelen onay kodunu uygulamaya girerek ilerlemeniz halinde All4Baby Aydınlatma Metnini, All4Baby Açık Rıza Metnini, All4Baby Çerez Politikalarını ve All4Baby Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmiş olacaksınız.

 

 1. C) Çerez ve Diğer Destekleyici Yazılımlar Politikamız

Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi (All4Baby veya Şirket) olarak All4Baby mobil uygulamamız, all4baby.net web sitemizde, album.all4baby.net albüm sipariş sitemizde, All4Baby sosyal medya platformlarında, All4Baby adına reklam ve pazarlama faaliyetleri yürüttüğümüz tüm dijital ve elektronik mecra ve platformlarda çerezler ve kullanıcı alışkanlıklarını ve deneyimlerini raporlayan yardımcı yazılımlar kullanmaktayız.

 

Bu çerezler ve yardımcı yazılımlar;

 • Kullanıcıya yardımcı olacak temel yardımların sağlanması
 • Uygulama işlevselliğinin arttırılması
 • Uygulamayı her açışında tekrar kullanıcı adı ve şifresini girmesine gerek kalmaması
 • Sepetteki siparişlerin kaybolmamasının sağlanması
 • Aranılan hizmete daha kolay ulaşılmasının sağlanması
 • Kullanıcının tercihlerinin hatırlanması, kullanıcıya hatırlatılması
 • Doğru bilgilendirme yapılabilmesi
 • Doğru hatırlatma/uyarı yapılabilmesi
 • Doğru albüm önerisi getirebilmesi
 • Platformu, kullanıcı deneyimlerini, Ürünleri/hizmetleri analiz edilmesi
 • Uygulamanın performansını arttırılması
 • Kişisel hedefleme ve bilgiye hızlı ulaşım
 • Kişisel öneri getirme ve gereksiz içerikten uzak durulmasının sağlanması
 • Trafik, kişi sayısı, girilen sayfaların analizi
 • Sunucularla entegrasyonu
 • Diğer sosyal medya, sosyal mecra ve sosyal platformlarla entegrasyonu, kullanıcının bu alanlarda paylaşım yapabilmesi, All4Baby’nin bu alanlarda paylaşım ve analiz yapabilmesi, öneri getirebilmesi
 • Kişiselleştirilmiş hedefleme, analiz, reklam, yarışma, anket, kampanya, ürün öneri teklifi getirilmesi

amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve yardımcı yazılımların bir bölümü KVKK 5. Maddesinin verilerin işlenmesi gerekliliği kapsamında uygulanırken diğer kısmı ise yine aynı maddenin “kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında ve onayınız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Arzu etmeniz halinde kullandığınız tarayıcı üzerinden çerezleri kapatabilirsiniz. Çerezleri kapatıyor olmanızın bazı işlevlerin eksik veya arızalı bir kullanıma dönüşebileceğini hatırlatmak isteriz. Mobil uygulama üzerindeki tercihlerin bir kısmı kapatılabildiği gibi (iletişim tercihleri gibi) bir kısmı uygulama gerekliliklerinden ötürü (kullanıcı adı, şifresi vb) kapatılamamaktadır.

 

 1. D) Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (USKLS)

Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi (All4Baby veya Şirket) olarak, All4Baby’den doğru şekilde faydalanabilmeniz ve mağduriyet yaşamamanız için aşağıdaki Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini hazırladık.

 

 1. All4Baby Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

All4Baby son kullanıcı lisans sözleşmesi, All4Baby ve Kullanıcı arasında; uygulamanın indirilmesi, yüklenmesi, kullanılması, uygulama içi ve dışı hizmetlerden yararlanma, uygulama içi satın almalar, üyelik hizmetleri ve uygulama kullanım kuralları için All4Baby ve Kullanıcı arasında düzenlenmiştir. Uygulamayı indirip, gelen onay kodunu girmek suretiyle uygulamayı kullanmaya başlayan tüm Kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmiş olur.

 

 1. Uygulamanın Sahibi

All4Baby uygulaması; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 508968 sicil numarası ile kayıtlı, 0182103407000001 Mersis numaralı, şirket merkezi Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi No:16 K:1 D:4 Beykoz İstanbul adresinde bulunan Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi (Boyut) ‘ne aittir.

 

 1. Uygulamanın Lisans Hakları

All4Baby uygulaması, logosu, hizmeti, çevrimiçi ve çevrimdışı içerikleri, belgeleri ve bu uygulama ile birlikte sosyal mecralar da dahil olmak üzere kullanımınıza sunulan tüm hizmetler Boyut ve All4Baby tarafından üretilmiştir. İzin alınmaksızın başka bir mecrada kullanılamaz. Bedelsiz veya kar amacı güderek alıntı yapılamaz,  çoğaltılamaz, yeniden dağıtımı yapılamaz.

 1. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin Geçerli Olduğu Diğer Mecralar

Uygulama ile kurmuş olduğumuz sözleşme birlikteliği All4Baby uygulaması kullanımı ile birlikte All4Baby web sitelerini, All4Baby sosyal medya mecralarını ve All4Baby’nin hizmet sunduğu, içerik ürettiği, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiği, yarışmaları, benzer tüm etkinlikler ile mecraları kapsar.

 

 1. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Onayı

All4Baby Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde sizin için uygun olmayan maddeler yer alıyor ise, lütfen şartları kabul etmeden uygulamayı cihazınızdan siliniz. Uygulamayı kullanmanız, All4Baby Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde ve/veya kurallarında size uygun olmayan maddeler var ise uygulamayı kullanmadan hemen siliniz.

 

 1. Bildirimler  

Bildirimleriniz için all4baby@boyutgroup.net elektronik post adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.   

 

 1. Tanımlar
 1. Boyut Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Anonim Şirketi, “Boyut” veya “Şirket”
 2. All4Baby uygulaması, “Uygulama” veya “All4Baby”
 3. Uygulamayı indirerek kullanan kişi, kişiler, kurumlar, “Kullanıcı” 
 1. Uygulama Platformları

Uygulama, Google Play ve Apple App Store platformları üzerinden kullanıcı tarafından indirilir. Uygulamayı indirmek için bulunduğunuz platforma üye olmanız gerekmektedir.  Uygulamayı indirdiğiniz mecradan kaynaklı sorunlar All4Baby sorumluluğunda değildir. Üyelik bedelleri uygulamayı indirdiğiniz platform tarafından tahsil edilir. Üyelik iptal işlemlerinizi mobil cihazınızdan ya da uygulamayı indirdiğiniz platformdan yapmanız gerekmektedir. Ayrıca uygulamayı indirdiğiniz platformun kurallarına uymanız gerekmektedir. 

 

 1. IOS Geliştirici Şartları, Bilgilendirmesi ve Onayı

Uygulamanın App Store da yer alabilmesi gereği, Apple tarafından aşağıdaki bildirimi yaparak onayınızı almamız gerekmektedir.

 

A.8.1 Onay

All4Baby kullanıcısı olarak siz ve All4Baby olarak biz, Apple Inc veya Apple Inc’in herhangi bir iştiraki arasında değil de sadece Kullanıcı olarak sizinle ve All4Baby olarak bizimle aramızda imzaladığımızı onaylıyoruz.

 

A.8.2 Lisans verilmesi

Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi koşullarına uygunluğunuza bağlı olarak ve bunu göz önünde bulundurarak, kullanıcı olarak size, All4Baby mobil uygulaması tarafından belirlenen şartlarda ve kullanım kurallarının izin verdiği şekilde, sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir cihazda, tarafınızdan uygulama veya içeriğinin ömür boyu kullanım hakkı olmayan, kişisel, geri alınabilir ve kullanıcı olarak sizin tarafınızdan başkalarına devredilemez bir lisans veriyor.

 

A.8.3 Bakım ve Destek

Uygulama için bakım ve destek sorumluluğu sadece All4Baby’e aittir. Kullanıcı olarak siz veya All4Baby olarak biz, Apple’ın, Uygulamayla ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti verme konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını onaylıyoruz. 

 

A.8.4 Ürün Hak Talepleri

(i) ürün sorumluluk talepleri; (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinime uymadığı iddiası; ve (iii) tüketicinin korunması veya benzeri mevzuat kapsamında ortaya çıkan hak talepleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama veya Uygulamaya sahip olmanız veya bunu kullanmanız ile ilgili olarak bulunabileceğiniz hak taleplerinin ele alınmasından Apple’ın değil de All4Baby olarak bizim sorumlu olduğumuzu onaylıyorsunuz.

 

A.8.5 Fikri Mülkiyet Hakları
Bir üçüncü tarafın, Uygulamanın veya sizin Uygulamaya sahip olmanızın ya da bunu kullanmanızın, bu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu fikri mülkiyet hakkı ihlali iddiasının soruşturulması, savunması, çözümünden ve bu sorumluluktan kurtulmaktan Apple’ın değil de yalnızca Kullanıcı ve All4Baby olarak bizlerin sorumlu olacağımızı onaylıyorsunuz.

 

A.8.6 Yasaya Uygunluk
(i) ABD Hükümeti ambargolarına tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından “terörizmi destekleyen” ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) herhangi bir ABD Hükümeti yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

 

A.8.7 Üçüncü Taraf Lehtar
Apple’ın ve Apple’ın iştiraklerinin bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul ettiğinizde, Apple’ın bu kapsamda bir üçüncü taraf lehtar olarak aleyhinizde bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini uygulatma hakkına sahip olacağını kabul ve ikrar ediyorsunuz.

 

 1. Android Üçüncü Taraf Sözleşme Şartları
  B.8.1Android kullanıcıları; uygulamayı Google Play’den https://play.google.com/store?hl=trindirerek, Google Play Hizmet Şartlarını https://play.google.com/intl/tr_tr/about/play-terms/index.html ve Google Play İş Şartlarını onaylıyorsunuz. Uygulamayı, Android işletim sistemi tarafından desteklenen cihazlarda çalışan yazılım uygulamaları için başka bir çevrimiçi mağazadan indirirseniz, söz konusu pazar için geçerli olan hizmet şartlarını gözden geçirip kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.
 1. Kişisel Veri Girişi ve Sorumluluk

Bu uygulama dahilinde geçen her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri; sizin, ailenizden bir bireyin veya sizin girdiğiniz başkasına ait bir veriyi ifade eder. Uygulama kullanıcılarının kendileri dışında; aile bireyleri, reşit olmayan bireyler, boşanmış eşler, velayet sahibi olmadıkları çocuklar ve aileden olmayan başka kişilerin bilgilerini girmeleri, bu bireylerden gerekli ise izin alınması, bu kişilere bildirim yapılması, Uygulama kullanıcısının kendi rıza ve sorumluluğu kapsamındadır. Bilgisi ve rızası olmadığı halde kişisel veri girişi yapılan kişiler tarafından yapılacak olan ihtar, itiraz, dava ve diğer hukuki yaptırımlarda sorumluluk Uygulama kullanıcısına aittir. All4Baby sorumlu tutulamaz.

 

 1. Genel Kurallar

All4Baby uygulamasındaki bağlantılar sizi uygulamadan başka bir adrese/mecraya veya All4Baby ağının dışına yönlendirebilir. All4Baby, bu mecranın içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. All4Baby, bağlantısını verdiği mecralarda daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. All4Baby veya o mecranın oluşturulması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu mecraya erişim veya sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali veya cezai zarar, ziyan veya hasardan ötürü sorumlu tutulamaz. All4Baby’de her şey olduğu gibi sunulmaktadır. All4Baby veya işbirliğinde olduğu kurumlardan herhangi biri, bu uygulamada yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, bunların herkese uygun olduğunu, bunların her kullanıcıda fayda sağlayacağını, garanti etmez. All4Baby yanlış girilen içeriklerden ve yazım hatalarından sorumlu tutulamaz. All4Baby sadece bir içerik ve asistan uygulaması olup, kullanıcının alacağı kararlar kendi hür iradesi altındadır ve olası yanlış uygulama, karar, kayıp ve zararlardan All4Baby sorumlu tutulamaz. 

 

All4Baby kullanımı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar All4Baby’de yer alan bilgi ve tüm içeriklerin doktor tavsiyesi ve tanı sağlamadığını, bir sağlık kuruluşunun veya doktor tavsiyesinin yerini alamayacağını, tıbbi tavsiyeye ihtiyaçları olduğunda tıbbi kurumlara başvurmaları gerektiğini peşinen kabul eder. Ayrıca All4Baby kullanıcıları uygulamada yer alan bilgilerin yaş, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu,  coğrafi etkenler gibi birçok dış ve ayırt edici etken doğrultusunda değişiklik gösterebileceğini kabul eder. 

 

Bu uygulamaya erişiminiz, kullanmanız veya bu uygulamadan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle cihazınızın donanımınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir zararlı yazılımdan All4Baby ve işbirliğinde olduğu şirketler sorumlu tutulamaz.

 

Uygulama üzerinden veya elektronik olarak All4baby’e ilettiğiniz/gönderdiğiniz her türlü içeriğin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, fotoğraf, ve benzeri dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı yalnızca All4baby ve işbirliğinde olduğu şirketlerin mülkiyetine geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgiler tarafımızca gizli tutulmak zorunda değildir. 18 yaşından küçüklerin, bu uygulamaya, velileri, vasi, kayyım veya yasal temsilcilerinden izin/onay almaksızın girmelerinden, uygulama içinde gezmelerinden yada uygulamaya bilgi sunmalarından All4Baby ve işbirliğinde olduğu şirketler sorumlu tutulamaz.

 

All4Baby, All4Baby kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden All4Baby kullanıcıları sorumludur. All4Baby kullanıcıları, uygulama ve uygulama içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini diğer mecralarda yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk All4Baby’e yöneltilemez. All4Baby uygulama kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın uygulama kapsamında kullanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

All4Baby kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da genel ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek, içerikleri All4Baby uygulama ve diğer mecralarına iletemez, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yükleyemez/yayınlayamaz. Bu içeriklerin All4Baby tarafından farkında olmadan yayımlanması, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların All4Baby tarafından yüklenildiği anlamına gelemez. All4Baby, All4Baby uygulama ve mecralarında, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar. All4Baby uygulama ve mecra kullanıcıları bulundukları mecralara bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım, takip yazılımı, casus yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletemez. All4Baby uygulama ve mecra kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, bulundukları mecrada yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalayamaz.

 

All4Baby uygulama ve mecra kullanıcıları, başka herhangi bir kullanıcının bu mecrayı kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engelleyemez. Uygulamanın ve uygulama diğer mecralarının başka ticari mal ve hizmetlerin direkt veya dolaylı olarak reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

 

Aydınlatma metni, çerez politikalarımız, açık rıza metni ve Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, verilerinizi nasıl kullandığımızı açıklayan önemli belgelerdir. Kullanıcılar ileride arzu etmedikleri bir durumla karşılaşmamak için bu belgeleri okumak için zaman ayırmalıdırlar.

 

Uygulamanın sizin için ve çocuğunuz için doktor tavsiyesi, tanı veya tedavi tavsiyesi, beslenme tavsiyesi sunmayı amaçlamadığını anlıyorsunuz. Acil bir tıbbi durumunuz olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen hemen doktorunuzu veya acil tıbbi bakım uzmanınızı arayın. Uygulama aracılığıyla okuduğunuz bir şey yüzünden asla profesyonel doktor tavsiyesini göz ardı etmeyin veya buna başvurma konusunda gecikmeyin. Potansiyel sağlık koşullarıyla ilgili olarak sahip olabileceğiniz her türlü soru veya endişede, daima nitelikli sağlık uzmanlarınızın tavsiyelerine başvurmalısınız. Uygulamada adı geçebilecek özel testleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarını, hekimleri, ürünleri, tedavileri, terapileri, ilaçları, cihazları, prosedürleri, görüşleri veya diğer bilgileri önermiyoruz veya onaylamıyoruz.

 

Diğer kullanıcıların Uygulamayı kullanma şekilleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını ve dolayısıyla hizmette yayınlanan bilgilerin kalitesi üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını onaylıyorsunuz. Bu yüzden, genel olarak Uygulama ve hizmet yoluyla sağlanan herhangi bir içeriğin doğruluğu veya güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermemekte veya beyanda bulunmamaktayız.

 

Uygulamanızın belirlediği gizlilik ayarlarına tabi olmak üzere, Uygulama yüklenirken, Uygulamanın ön planda veya arka planda çalışmadığı zaman da dahil olmak üzere, cihazınızdan size anlık bildirimler gönderebiliriz. 

 

Uygulama aracılığıyla size anketler sunabiliriz.

 

 1. Fikri ve Sınai Haklar

All4Baby mecralarında yayınlanan içeriklerin başlık ve spotları kullanıcıların web sitelerinde, forumlarda ana kaynak ve varsa alt kaynaklar belirtilerek kullanılabilir, ilgili linkler verilebilir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, mecra içeriğindeki hizmetler Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. All4Baby kullanıcıları, uygulamaya yükledikleri, kendilerinin ve çocuklarının kişisel  verileri dışındaki her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle” İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Boyut tarafından belirlenen her türlü mecrada/platformda/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zilitonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri)kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Boyut mecraları tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

All4Baby kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Boyut’un gizlilik politikalarını değiştirmesi mümkün olup Kullanım Koşulları sayfasının düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz. Uygulamadan, Servislerimizden ve Boyut mecralarından yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Boyut, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermek sizin değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. Diğer Şartlar

12.1.  Uygulamadaki tüm fikri mülkiyet All4Baby ve/veya lisans verenlerimize aittir. 

12.2. Tüm müzikal örnekler, metin, AI, yazılım, komut dosyaları, kod, tasarımlar, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, uygulamalar, etkileşimli özellikler ve diğer tüm içerikler (“İçerik”) dahil olmak üzere, Uygulamadaki tüm fikri mülkiyet hakları ve Uygulamadaki içerik All4baby ve/veya lisans verenlerimize aittir. Tüm hakları saklıdır.

12.3.  Uygulama veya herhangi bir İçerik kullanıcılara satılmamıştır, ancak kullanıcılara, ticari olmayan özel eğlenceleriniz için kişisel, kısıtlı, dünya çapında, geri alınabilir bir kullanım lisansı verilmiştir. 

12.4. Uygulama içinde diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar sunduğumuzda, bu tür bağlantılar sadece bilgi ve kolaylık için sunulmaktadır. Bağlanılan web sitesinin veya uygulamanın içeriği veya performansından All4Baby sorumlu değildir ve bağlanılan web sitesinin veya uygulamanın kullanım şartlarının incelenmesinden kullanıcılar sorumludur.

12.5. Uygulama, kullanıcı Verilerinizi Google+, Instagram, Twitter, Facebook veya benzeri gibi üçüncü taraf hizmetlerle paylaşmak üzere size belirli işlevler sunabilir. Verilerinizi paylaşırken bu tür üçüncü taraf platformların şartlarına ve koşullarına bağlı kaldığınızdan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Paylaşmak istediğiniz Verilerin türünü göz önünde bulundurmalısınız, çünkü, internetin yapısı gereği, paylaştığınız resimleri veya diğer bilgileri kalıcı olarak kaldırmak her zaman mümkün değildir.

12.6. Uygulamayı ve verileri kullanıcı olarak size sunabilmemiz için, Uygulamanın herhangi bir metin, resim, veri veya diğer bilgileri (“Veri”) yüklemenize izin verdiği ölçüde, Verileri kopyalayabileceğimizi, saklayabileceğimizi, uyarlayabileceğimizi ve değiştirebileceğimizi onaylıyorsunuz.

12.7.  Verilerinizi arkadaşlarınız veya aile bireyleriniz gibi kullanıcılarla paylaşmayı açıkça onaylamadığınız müddetçe, Yüklediğiniz herhangi bir Veriyi Uygulamanın diğer kullanıcılarına sunmuyoruz, onlarla paylaşmıyoruz.

12.8.  Verilerinizi, bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanıyoruz.

12.9.  Verilerinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal etmeyeceğini ya da herhangi bir kişiyi karalamayacağını teyit ediyorsunuz. Bu teyidin sizin tarafınızdan ihlal edilmesinden kaynaklanan bir üçüncü taraf hak talebinden dolayı yaşayacağımız herhangi bir kayıp için bizi tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. 

12.10. Uygulamayı, herhangi bir kötüleyici veya rahatsız edici materyal veya genel olarak sakıncalı gördüğümüz başka herhangi bir materyali göndermek için ya da ticari amaçlarla kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. 

12.11. Hesabınızı sildikten sonra, Verileriniz, yedekleme sistemimizin bir parçası olarak sınırlı bir süre için sunucularımızda kalacaktır.

12.12.  All4Baby olarak satın almanız, indirmeniz, yüklemeniz veya Uygulama içinde kullanmanız için ek uygulama içi içerik (“Ek İçerik”) ya da yükseltmeler sunabiliriz. Size, Uygulama içinde satın almış olduğunuz Ek İçerik’i kullanmak üzere münhasır olmayan, kişisel, geri alınabilir, devredilemez bir lisans veriyoruz.

12.13 Herhangi bir Ek İçerik’i uygulama içi satın aldığınızda, satın aldığınız hizmetin tipine göre bu satın alma, a) uygulamayı ilk satın aldığınız Google Play veya Apple App Store aracılığıyla veya b) All4Baby uygulaması satın alma mecraları aracılığıyla tamamlanır.

12.14.  Bu aracıların, size bildirilen satın alma işlemleriyle ilgili şartlar, koşullar ve politikalarına size bildirildiği şekliyle uymayı kabul ediyorsunuz;

Böyle bir Ek içerik alımı yaparken (örneğin, reklamları kaldırmak üzere Uygulamada yükseltme yapmak için veya ilave içerik için) bu Ek İçerik’i hemen veya mümkün olan en kısa sürede almayı onaylama fırsatına sahip olacaksınız, ve bu fırsatı kabul ederek, bu Ek İçerik’in sunumu başlar başlamaz, aşağıda bahsedildiği gibi fikrinizi değiştirme, satın alma işlemini iptal etme ve geri ödeme alma hakkınızı kaybedeceğinizi onaylıyorsunuz. Dijital olarak sunulan içerikler kullanıma açıldıktan sonra hiçbir şekilde iade edilemez.

12.15. Çerezlerin ve benzer araçların kullanımı, Gizlilik Politikamızda www.apple.com/uk/privacy adresinde bulunan Apple’ın kendi gizlilik politikasında, https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunan Google’ın kendi gizlilik politikasında ve Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekliyle bu üçüncü taraf reklam verenlerin veya hizmet sağlayıcıların hizmet kullanım şartları ve/veya politikalarında detaylandırılmıştır.

12.16. Uygulamayı silerek cihazınızdaki çerezleri ve diğer benzer araçları silebilirsiniz. 

12.17.  Uygulama, piyasaya sunulduğu sırada iOS ve Android işletim sistemlerinin en son sürümü üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Apple veya Google zaman zaman iOS veya Android yazılımını güncelleyebilir (uygulanabilir olduğu takdirde), ve işlevselliğinin ve performansının güncellenen herhangi bir iOS veya Android sürümüyle birlikte sürdürülmesinin sağlanması için Uygulamayı güncellemeye bir zorunluluk olarak değerlendirilmeden gayret edeceğiz. iOS veya Android yazılımının en son genel sürümünü kullanmanız sizin yükümlülüğünüzdür.

12.18. iOS Kullanıcıları: Uygulamamız içinde işlenen verileri iyileştirmek ve/veya doğrulamak amacıyla, söz konusu uygulamadaki Apple’ın Sağlık Uygulaması Veri Tabanı da dahil olmak üzere, cihazınızdaki Apple Sağlık Uygulamanıza erişmemiz için izin verebilirsiniz. Gizlilik Politikamızda Uygulamamızın eriştiği kişisel bilgilerin detaylarını ve bunlara erişme şeklini ortaya koyduk. Erişimi, cihazınızın Sağlık Uygulamasının izinlerinden istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. 

12.19.  Uygulamanın, uygulama içi banner reklamlar gösterdiği durumlarda, tüm reklamlar Apple, Google, Facebook Analytics veya başka bir reklam sağlayıcı tarafından yönetilmesinden dolayı, reklamın seçiminden sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

12.20. Uygulamalar ve web siteleri içindeki reklamlarda olduğu gibi, reklamlar iOS veya Android cihazınıza çerez veya benzeri araçlar sunabilir. Bu işlem üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur, ancak çerezlerin ve benzer araçların kullanımının Gizlilik Politikamızda https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunan Google’ın kendi gizlilik politikasında, www.apple.com/uk/privacy adresinde bulunan Apple’ın kendi gizlilik politikasında ve https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan Facebook’un kendi gizlilik politikasında detaylandırıldığını lütfen göz önünde bulundurun. 

12.21. Uygulamayı silerek cihazınızdaki çerezleri ve diğer benzer araçları silebilirsiniz. iOS kullanıcıları için, https://support.apple.com/en-gb/HT202074 adresini ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakabilirsiniz. Facebook’un size ilgi alanlarına dayalı olarak reklam sunmak amacıyla bilgilerinizi kullanmasını istemiyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz (Avrupa’da bulunuyorsanız: https://www.youronlinechoices.eu/; başka bir yerde bulunuyorsanız: https://www.aboutads.info/choices/veya https://youradchoices.ca/).

12.22. Zaman zaman, uygulamada kullandığınız bilgilere dayanarak Uygulama içinde üçüncü taraf sponsorlarımızdan / ortaklarımızdan reklamlar sunabiliriz (bu tür reklamlar toplu kullanıcı bilgilerine dayalı olarak seçilen bir kitleyi hedefler ve kimliği saptanabilir kişileri ifşa etmemektedir). Bu reklamlar tarafımızdan sizinle alakalı olacağını düşündüğümüz için seçilmektedir. Bu reklamlar, Uygulamayı kullanıma sunulmasındaki iş modelinin bir parçasını oluşturdukları için kaldırılamaz veya devre dışı bırakılmaz.

12.23.  Uygulamayı kullanmanız ile ilgili veya bundan kaynaklanan ya da bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin sizin tarafınızdan ihlalinden veya ihlal şüphesinden ya da herhangi bir kanunu veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlalinizden kaynaklanan tüm hak taleplerine, hasarlara, masraflara, zararlara ve yükümlülüklere karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz.

12.24.  Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Uygulamayı indirmeniz, gelen kodu gelerek uygulamayı yüklemeniz ve/veya kullanmanız üzerine yürürlüğe girer ve siz ya da bizim tarafımızdan feshedilene kadar geçerliliğini korur. Uygulamayı yüklediğiniz cihazdan kaldırarak bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi herhangi bir şartına veya koşuluna uymazsanız, Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi otomatik olarak feshedilecektir. Fesih üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durdurup Uygulamanın tüm kopyalarını silmeniz gerekecektir. Uygulamayı silmeniz ve Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin feshetmeniz halinde, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metninde belirtildiği üzere KVKK kapsamında kullanılmasını istemediğiniz verileriniz için başvuru yapma şartınızın devam ettiğini hatırlatmak isteriz.  

12.25. All4Baby olarak uygulamayı ve ilgili hizmetlerini bildirerek veya bildirmeksizin değiştirme, askıya alma veya kullanımlarına son verme hakkımız saklıdır. Böyle bir değişiklik veya son verme için All4Baby sorumlu tutulamayacaktır.

12.26. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi aşağıdaki maddeleri fesihten sonra geçerli kalacaktır: Mülkiyet, Tazminat/Karşılık, Süre ve Fesih, Genel Hükümler, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Bölünebilirlik ve Yargı Alanı

12.27. Bu Uygulama “olduğu gibi” sunulmaktadır. Ancak herhangi bir yardıma ve desteğe ihtiyacınız olursa, lütfen all4baby@boyutgroup.net adresine e-posta gönderin, size yardımcı olmaya çalışacağız.

12.28.  Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Kullanıcı ile All4Baby arasındaki tüm anlaşmayı ve sözleşmeyi ortaya koymaktadır ve sadece tarafımızdan yazılı olarak değiştirilip feragat edilebilir. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi uymanızdaki veya bir hükmünü yerine getirmenizdeki herhangi bir aczinizi kabul etmemiz, herhangi bir önceki veya sonraki aczini kabul edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu  Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu hallerde, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. 

12.29. Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kullanıcı olarak size özeldir. Bu sözleşme kapsamında lisanslanan hakları devredemez, alt lisans olarak veremez, aktaramaz veya elden çıkaramazsınız.

12.30. Uygulamayı yalnızca kişisel, özel ve ticari olmayan kullanımınız için kullanabilirsiniz. Bu tür hakların yasalarca hariç tutulamayacağı durumlar haricinde, yazılım tarafından kullanılan herhangi bir karakter, grafik, ilgili yazılım veya özel iletişim protokolü veya bunlardan türetilen herhangi bir yardımcı program, uygulama, emülatör veya araç da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, uygulamayı veya herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde çoğaltamaz, dağıtamaz, halka açık olarak gösteremez veya oynatamaz, tercüme edemez, değiştiremez, uyarlayamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, yapısını bozamaz, tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya kaynak kodunu oluşturamaz.

12.31. Diğer kullanıcıların hesaplarına erişmemeyi veya bunlara erişmeye çalışmamayı ya da Uygulamanın güvenlik önlemlerine sızmamayı veya bunlara sızmaya çalışmamayı veya virüs, Truva Atı veya diğer zararlı programları içeren dosyaları aktarmamayı kabul ediyorsunuz.

 

 1. Sorumluluk Sınırlamalarımız

13.1. Uygulama, herhangi bir beyan, tasdik veya ticari elverişlilik, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumluluk, güvenlik ve/veya doğruluk için zımni garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde herhangi bir tür garanti olmaksızın, ‘olduğu gibi’ ve ‘kullanıma hazır olma’ esasına göre sağlanmaktadır. 

13.2. Uygulamanın (ı) hatalar, virüsler veya yazılım hataları ya da diğer kusurlardan arındırılmış olacağını; veya (ıı) uygulama ya da uygulama üzerinden veya dokümantasyonda gösterilen veya dağıtılan herhangi bir bilginin doğru veya eksiksiz olacağını; veya (ııı) uygulamadaki herhangi bir kusurun düzeltileceğini garanti etmiyoruz.

13.3. Bu tür bilgilere güvenmenin riskinin yalnızca size ait olacağını onaylıyorsunuz.

13.4. Bu USKLS hiçbir şey bizim kusurumuzdan kaynaklanan yalan beyanlar, ölüm veya kişisel yaralanmalar için sorumluluğumuzu veya bizim, çalışanlarımızın veya temsilcilerimizin kusurunu ortadan kaldırmayacak veya sınırlandırmayacaktır. 

13.5.  Yerel yargı alanınızdakiler de dahil olmak üzere kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, herhangi bir cihaz veya bilgisayar sistemine yönelik herhangi bir borç veya hasar da dahil olmak üzere, herhangi bir zarar veya hasara yönelik diğer tüm sorumlulukları hariç tutuyoruz.

13.6. Bu uygulama son kullanıcı lisans sözleşmesi hiçbir bir hukuk meselesi olarak feragat edilemeyen yasal tüketici haklarınızı sınırlandırmayacaktır.

13.7. Size karşı tüm sorumluluğumuz, hariç tutamadığımız ölçüde, yasaların izin verdiği durumlarda, uygulamanın satın alma bedeli ve herhangi uygulama içi satın alımların bedeli ile sınırlı olacaktır.

13.8. Apple veya Google’ın geçerli uygulama mağazasının satış şartları uyarınca size geri ödeme yapması durumunda, ne Google’ın, ne Apple’ın ne de bizim uygulama ile, ve yukarıdaki garantiye uygun hareket edilmemesinden kaynaklanan herhangi bir diğer hak talebi, kayıp, borç, hasar, maliyet veya masraf ile ilgili olarak herhangi bir başka garanti yükümlülüğü olmayacaktır. Geri ödeme koşulları olarak, uygulamayı silmeniz gerekmektedir.

 

 1. Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Değişiklikler

Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini herhangi bir yasal, düzenleyici nedenle veya güvenlik nedeniyle ya da Google, Apple’ın gerektirebileceği herhangi bir değişikliğe uyum sağlamak için veya kararlaştıracağımız herhangi bir nedenle değiştirebiliriz. Değişiklikleri size bildireceğiz ve Uygulamayı kullanmaya devam etmek için değişiklikleri kabul etmeniz gerekecektir.

 

 1. Jailbreak’li cihazlar

Bu uygulama, üzerindeki işletim sisteminin artık varsayılan standarda uygun olmadığı cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (“Jailbreak’li Cihazlar”). Uygulamayı herhangi bir Jailbreak’li Cihaza yüklemeye veya bunun üzerinde kullanmaya çalışmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Uygulamayı bir Jailbreak’li Cihaza yüklemeye veya bunun üzerinde kullanmaya yönelik herhangi bir girişim, bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ihlali anlamına gelecektir ve para iadesi olmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak hesabın sonlandırılması ile sonuçlanabilir. Jailbreak’li cihazlar üzerinde kullanım sonucu oluşan hasarlardan biz sorumlu değiliz.

 

 1. Bölünebilirlik

Bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya düzenleyici tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümler geçerli olmaya devam edecektir.

 

 1. Uygulanan kanun ve yargı alanı

Yerel tüketici kanunlarınıza tabi olmak üzere, sizinle aramızdaki, ve bu Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve/veya Uygulamayı kullanmanıza ilişkin herhangi bir ihtilaf durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır. Sizinle aradaki herhangi bir ihtilafı çözemediğimiz takdirde, herhangi bir mahkeme veya tahkim işleminin Türkiye’de , Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yapılacağını kabul ediyorsunuz. Taraflar bu vesile ile, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Şartlar için geçerli olmadığını kabul ederler.

 

 1. E) All4Baby Puanları (Sadakat Puanları), Ödüller ve Üyelik Kullanım Şartları

1. Mecra

All4Baby puan kazanma ve ödül, hediye, indirim kuponu, kampanya avantajı (bundan sonra “Fayda” olarak anılır) All4Baby uygulaması dahilinde ve diğer mecralarında (sosyal medya gibi) gerçekleştirilir. Tüm işlemler ilan edilen ödül etkinliğinin gerçekleştiği ilgili mecra üzerinden yürütülür.

 

2. Fayda Kazanımı

Fayda kazanımı için kullanıcının All4Baby  uygulamasını indirmiş ve All4Baby sosyal medya mecralarını takip ediyor olması gerekmektedir. Uygulama üzerinde sunulan, uygulamaya yüklenen faydalar için kullanıcının ekstra bir işlem yapması gerekmez. Diğer mecralarda sunulan faydalar için (Hediye ve ödül gibi) kazanılan fayda için kullanıcı, kazanılan fayda açıklandıktan en geç 3 gün içerisinde ilgili mecra üzerinden iletişim kurarak iletişim bilgilerini paylaşmalıdır.

 

3. Fayda Kazanma Şartları

Bulunduğunuz mecrada listelenmiş ödülü kazanmak veya diğer hizmetlerden faydalanmak için şartları gerçekleştirmiş olmanız gerekmektedir. All4Baby fayda kullanım, kural ve katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. All4Baby uygulamasını indirmiş ve fayda kazanımı/kullanımı sırasında kullanıyor olmak
 2. Fayda All4Baby uygulaması dışındaki bir mecrada sunuluyor ise bulunduğunuz mecranın üyelik şartlarını kabul etmek ve uygun davranmak
 3. All4Baby uygulaması içinde ve diğer mecralarda üyelik için doğru bilgileri vermiş olmak, fayda kullanımı sonuna kadar üyeliği iptal etmemiş olmak ve All4Baby uygulamasını silmemiş olmak
 4. Fayda kazanmak için talep edilen diğer bilgileri doğru vermek (anket katılımları, oylamalar vb)
 5. Fayda kazanabilmeniz için yapmış olduğunuz etkileşimlerin fayda kullanımı dağıtım tarihi ve fayda teslimine kadar silinmemiş olması
 6. Hileli ve aldatıcı hareketlerde bulunmamış olmak ve sahte üyelikler oluşturmamak, istenmeyen çoklu tekrar eden girişler yapmamak (spam), hileli puan kazanma yollarına başvurmamak
 7. Varsa Fayda mecrasında belirtilen diğer katılım şartlarına uymak
 8. Her katılımcı, her fayda etkinliği süresince en fazla bir fayda kazanabilir. Katılımcılar açılan her yeni faydaya tekrar dahil olabilir. Bir fayda dahilinde aynı veya farklı üyelik adı altında birden fazla hediye kazandığı tespit edilen katılımcının sonraki faydası iptal edilerek bir başka katılımcıya devredilir.

Varsa; Her bir fayda tarihi duyurusuyla birlikte verilir. All4Baby fayda tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

Kazananlar her fayda bitiminden en geç 24 saat sonra fayda etkinliğinin gerçekleştirildiği mecrada veya All4Baby sosyal mecralarında yayınlanır.

Kullanıcının yukarıda sayıların şartların ve/veya faydanın sağlandığı mecrada belirtilen ek şartlardan en az bir tanesini yerine getirmemiş olması halinde kazanılan fayda iptal edilir. Kullanıcın All4Baby uygulamasına tanımlandıysa geri alınır. All4baby fayda kazananı ilan etmiş olduğu halde, ilgili resmi kurumlardan, kamu kurumlarından, mahkemelerden, diğer kullanıcılardan gelecek olan itirazlara göre değerlendirerek faydayı daha sonra süre sınırı olmaksızın iptal edebilir.

 1. All4Baby sadakat puanlarının hesaplanmasında ve uygulanmasında, All4baby değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olası düzenlemeler All4Baby uygulamasında duyurularak uygulamaya alınır.
 2. Fayda Teslim Şartları

İlan edilen fayda -daha alt fiyat düzeyinde kalmamak şartıyla- benzer bir fayda ile değiştirilebilir. Belirtilen fayda dışında başka ek bir fayda verilmez.

 1. Fayda Teslim Süresi

All4Baby uygulamasına tanımlanamayan fiziksel olarak kazanılan faydalarda; Kullanıcı, ilan edilen teslim süresi sonuna kadar faydayı teslim almak üzere başvuruda bulunmaz ise kazanılan fayda iptal edilir. Kullanıcı kazanılan fayda için daha sonra hak talebinde bulunamaz.

 1. Fayda Teslim Yeri

Kazanılan faydanın öncelikli olarak teslim yeri All4Baby uygulamasıdır. Kazanılan All4Baby puanları, kampanya indirim kodları, kuponlar, indirim linkleri vb Kullanıcıya All4Baby uygulaması üzerinde sunulur. Hediye kazanımları gibi fiziksel faydalarda fayda teslim adresi –aksi belirtilmedikçe- All4Baby kurumsal firma adresidir. Hediyelerin teslimatı farklı bir şekilde yapılmaz ve fayda etkinliğine katılırken katılımcılar bu şartı peşinen kabul eder. All4Baby’nin sorumluluğu, kazanan katılımcıyı ilan etmesi ve ilgili faydanın teslimi ile son bulur. Teslim sonrasında yaşanacak ürün arızası, garanti kapsamı ve benzeri sonradan oluşacak olan durumlarda All4Baby sorumlu tutulamaz. Yenileme ve ürün tamiri için All4Baby aracılık etmez. Kazanan katılımcı bu gibi durumlarda All4Baby’i sorumlu tutamaz, maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz. Faydalar, aynen, belirtildiği gibi verilir. Belirtilenlerin dışında varsa-oluşan vergi, masraf, sigorta ve diğer giderler faydayı kazanana aittir. All4Baby gerekli gördüğü takdirde fayda kazanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kazanılan faydalar için nakit talep edilemez. Kazanılan faydalar başka bir kişiye devredilemez.

Scroll to Top